"גלעד-לזכרם"
אתר להנצחת זכרם ולהנחלת מורשתם של בנים, תושבים ובוגרי בתי הספר מהמועצה האזורית אשכול, אשר נפלו בעת שרותם בצה"ל, במחתרות, בשרותי הביטחון ובפעולות איבה.
נזכור אותם לעד

חיפוש נופלים

בני אשכול שנפלו בחודש אייר

דבר ראש המועצה האזורית

אתר האינטרנט "גלעד לזכרם" הוקם להנצחת זכרם של הבנים והבנות של מועצה אזורית אשכול, אשר נפלו במערכות ישראל ובפעולות האיבה.
באתר נפרשים סיפוריהם האישיים של כל אחד מהנופלים, חייהם ונסיבות נפילתם והוא מאפשר התייחדות אישית עם זכרם ומורשתם.

להרחבה