סמ"ר יעקב אגרסט ז"ל

הדלקת נר
  • אחי יעקב הי"ד איש חינוך שהפיץ תורה ברבים וממקימי המחלקה לתרבות תורנית במשרד החינוך. שליח בני עקיבא ...
    להרחבה סגור