טוראי גדעון גידי צרניק ז"ל

דברים לזכרו - צ'רניק גדעון ז"ל

דברים לזכרו\אריאלה


המומים עומדים אנו לשמע הידיעה כי גידי אינו אתנו. כה קשה להאמין כי הלך לבלי שוב.
לשוא נחפש דמותו הצוחקת, התמירה והחיננית. יחסר לנו, בישיבתנו בצוותא, נזכור איך דאג לא אחת שהחברה שקבלו חופשה יבלו, וצפה דרוך לבואם.
לא עוד תשב עמנו ותשיח?!
קשה להאמין כי נעקרת מתוכנו, כי הגורל האכזר פגע בך ואתה עוד צעיר ובראשית דרכך.

אריאלה