יעקב זידמן ז"ל

מדברי אחיו אהרן
יענקל'ה איננו, איננו... נעלם אותו חיוך התמידי על שפתיו. סמל הטוב, היושר והמסירות האין סופית למשפחתו, חבריו והזולת. יענקל'ה הותרן תמיד - עליו הם לא ויתרו לקחוהו בדמי ימיו, בעצם פריחתו, חדשים מספר אחרי יום הולדתו ה-19. מי יוכל לתאר את אותה השמחה אשר קרנה מעיניו ביום הולדתו - בראש השנה -כאשר בא לחופשה הביתה ואמר, מאושר כולו: "מלאו לי 19 שנה, כעת אני מוסמך. כעת כבר יסמכו עלי... כעת ישתמשו בי בפועל בכל אשר לימדוני, וימשיכו ללמדני כאשר אוכיח את ערכי ואני אוכיח."
כן יענקל'ה היקר, הוכחת אולם לא הספקת, הם רצחוך בדם קר. פניך היו לשלום והם בגדו. יצאת להגן יחד עם קבוצת חברים יקרים, לשמור על מפעל יקר, ובדמך ובדם חבריך הזך, עזרת לפרוץ את אזיקי הפלדה הלופתים אותו

תמיד אמרת: "עם איננו עם אם אין לו מולדת"
למען אמרה זו חיית ולמענה גם נפלת יהי זכרך ברוך

אחיך
א ה ר ן
מידע נוסף נמצא בתא הנופל בחדר ההנצחה בבית הפלמ"ח.