יעקב זידמן ז"ל

על מצב החברה
שלום רב חבריא!
זה היום השני שאינני אתכם וחומר רב לכתיבה לא הספקתי לאסוף ורק כדי לשמור קשר אתכם אני מתאמץ להוציא מתחת ידי משהו דומה למכתב
וכעת לעצם הענין. במספר השעות שהייתי יחד אתכם קבלתי רושם שהחברה נמצאת במצב די-ירוד, אין אנשים לפה ואין לשם, הועדות אינן פועלות, כך שהחברים הרוצים בפעילות שקועים במצב רוח אשר מבטא כעין כאב השורר בחברה. זה מוציא מהם את החשק לפעול, כי החברים אשר לא מתענינים בכנות גוררים את השאר אחריהם. דברים אלה לא באו סתם, כי אם ישנם סיבות ומקורות אשר משם נובעים היחסים בחברה. לדעתי, לאחר עזיבת מספר גדול של חברים יש להתאחד מיד. שנית, לעמוד בתוקף להחשת ימי העיון אשר ודאי ימלאו חלק גדול מהריקנות שלישית, חברים הנוטים למקצועות מסוימים ישתדלו לרכוש תאוריה. וזאת להתחיל כבר, זה יוסיף לידיעות וגם יפיג את השעמום כאשר יתעסקו בלימודים בשעות הפנאי. מה אשמח אם אקבל מכתב ובו מסופר שהחברים לומדים. מתוך ניסיון יש לנהל שיחות ולשמוע מפי החברים, מה הם מרגישים שחסר להם וע"י זה למצוא דרך לפתרון. בנוגע אלי אין לי מה לכתוב, רק שאני נמצא לבד, רחוק מהחברה, מכתביכם יעודדוני. אני יודע שהתקוה להגשמה מחזקת אותי ותקוה זו קיימת אצלי.
כתבו ושתפו אותי עד כמה שאפשר,לכו בהכרה שהכל בסדר וזה יכניס את שאר החברה לדרך זו.
שלום וכל טוב
שלכם יעקב


מידע נוסף נמצא בתא הנופל בחדר ההנצחה בבית הפלמ"ח.