פנחס נירי (ויזן) ז"ל

פנחס נירי
לחדר נרות בן 19 בנפלו
בן שולמית ואריה
נולד בגרמניה - פרנקפורט
בי"ח בחשוון תר"צ, 21/11/1929
התגורר ברמתיים
שרת בפלמ"ח - חטיבת הראל, חיל השריון
יחידה: הגדוד החמישי - "שער הגיא", מפח"ט 5
נפל בקרב
בב' באייר תש"ח, 11/5/1948
במלחמת העצמאות
מקום נפילה: משלטי שער הגיא
באזור ירושלים והסביבה
מקום קבורה: קיבוץ קרית ענבים

קורות חיים

נירי (ויזן) פינחס בן אריה ושולמית. נולד ב-21.11.1929 בפרנקפורט ענ"מ בגרמניה. חונך ברוח לאומית-מסורתית רווית חלוציות ושאיפה לארץ.

בשנת 1932 עלה ארצה עם הוריו אשר התישבו ברמתים והקימו להם משק חקלאי. למד בבית-הספר העממי המקומי ובמחלקה אחת בגימנסיה בכפר-סבא.

מילדותו היה קשור לעבודת המשק, התמחה בכל ענפיו ועבד בעבודות האחראיות בפרדס כפועל מבוגר ומומחה, אם בהשקאה אם בגיזום או בזיבול, בקטיף, אריזה וכו'. דייקן ואחראי. דאג להוריו העובדים קשה. השתדל להקל מעליהם עול העבודה ובשבתות היה נוטל על עצמו את כל עבודות המשק כדי לשחררם ליום זה.

מגיל 14 חבר ה"הגנה" ופעיל בה. עבר שם קורסים ואימונים והשתתף בהתלהבות ובמסירות רבה בפעולות המחתרת של הפלמ"ח בתקופת המאבק, כגון העליה לביריה והגנתה, בהעלאת מעפילים וכו'. בגלל מצבם הדחוק של ההורים, הפסיק את לימודיו בגימנסיה ולמד את מלאכת ליטוש יהלומים וכעבור זמן קצר, ראה שכר בעבודתו זו והיה מכניס בחשאי את משכורתו לתיק אמו.

עדין-נפש ואוהב את הוריו ודואג להם, ודאגתו זו התבטאה גם במכתביו האחרונים. המשיך את לימודיו בכוחות עצמו וידוע היה בסביבה ובתנועתו "מכבי" כאדם יודע ספר.

הרבה לקרוא בספרות חדשה וקלאסית, וביחוד התעמק בתולדות הספרות, דברי ימי ישראל ומדעי היהדות. אהב את התנ"ך ובשנות חייו האחרונות היה מרצה עליו בכל יום ששי במועדון תנועתו. עם פרוץ מלחמת-השחרור היה בין ראשוני המתגייסים. עוד בדצמבר 1947 הלך עם אנשי הפלמ"ח לנען, במסגרת הגדוד החמישי, גדוד 'שער הגיא' משם השתתף בליווי השיירות וגם בשיירה הראשונה הגדולה שהבקיעה לה דרך ירושלימה.

בכל מסירותו ליחידתו לא הסיח דעתו ודאגתו מבית הוריו והיה מופיע פתאום בעונת הקטיף לימים מספר, מאחר שקיבל חופשה מיוחדת לשם כך. גם לפעולות יצא לאחר מאבק נפשי קשה ולאחר שהסביר כי עליהם לסלוח לו, כי המולדת בסכנה.

השתתף בקרבות כפר שעפט ושייך-ג'ראח שנכבש והוצא שוב כעבור יומים מידי לוחמינו על-ידי ההתערבות המזוינת והזדונית של הבריטים. השתתף בכיבוש קטמון, בקרב בשער-הגיא ולאחר שהחובש הפלוגתי שלהם נפצע נבחר הוא לשמש חובש, התמחה בכך ואף נפל בתפקיד זה בקרב בדרך מירושלים, בכיבוש משלט 21 בשער הגיא, בחושו לעזרת חבר פצוע, ביום 11.5.1948

למחרת היום הובא למנוחת-עולמים בקרית-ענבים.