טוראי יצחק מרדכי מרשלי ז"ל

לעלות ארצה
מתוך יומנו: התחיל לכתוב ב- 21.5.46 בחלב שבסוריה

בהיותי בגיל 13 בדיוק עזבתי את בית הספר. מה הוא הגורם שדחף אותי לעזוב - מחשבה אחת עלתה בדעתי והיא לעלות לארץ ישראל.... בבית הספר למדנו שלוש שפות עברית, ערבית, צרפתית. ומה היא העברית? תנ"ך תלמוד וגמרא שמהם למדתי קצת עברית אבל לא יכלתי לדבר מה שלמדנו. אבל אני התעניינתי יותר בערבית כי חשבתי שערבית נחוצ הלי יותר מכל. והצלחתי. ובזמן שהיה חסר מורה בבית הספר הו שולחים אותי במקומו. וכשהתקרבתי לקבל תעודת בגרות בערבית - נסע אחי לארץ ישראל. ופתאום פקחתי את העינים שלי וידעתי שסוף סוף אני אעלה ארצה... רציתי לעבוד... דפקתי על הדלת הדלת נפתחה. זה היה בעל הבית ושאל אותי מה אתה רוצה. אמרתי לו לעבוד - הכניס אותי לפנים וראיתי איך המכונות עובדות והכניס אותי לתוך חצר באותו יום לא הלכתי הביתהלאכול עבדתי 12 שעות בלי הפסק... אני חוזר הביתה ועושה לי תכניות לאסוף כסף וכשיהיה לי הסכום הדרוש לנסוע ארצה אני אקח את הכסף ואסע בלי להודיע להורים. הגעתי הביתה, מצאתי את אמי בוכה - וכשהיא ראתה אותי, היא חשבה שאני נסעתי ארצה כי אז, כמה ילדים ברחו מהבית... אמרתי לה שאני רוצה לעבוד כדי לעלות ארצה והתחלתי לשיר "הוי ארץ מולדת" היא התחילה לצחוק - לבה שמח והיא הבטיחה גם כן לעלות.

מידע נוסף נמצא בתא הנופל בחדר ההנצחה בבית הפלמ"ח.