טוראי יעקב ברנר ז"ל

יעקב ברנר
לחדר נרות בן 20 בנפלו
נולד בפולין - לודז'
בתרפ"ח, 1928
שרת בגבעתי - תש"ח, חיל השריון
יחידה: גד' 53, הגמ"ר
נפל בקרב
בט"ז בניסן תש"ח, 25/4/1948
במלחמת העצמאות
מקום נפילה: דרך מסמיה
באזור השפלה הדרומית והנגב
מקום קבורה: קדמה

קורות חיים

ברנר יעקב נולד בשנת 1928 בלודז, פולין. שנות נעוריו עברו עליו במחנות נאציים כעובד עבודת-פרך. עם השחרור הצטרף באחד המחנות אשר בגרמניה לקבוצת-הכשרה של תנועת "דרור" על שם פרומקה. ובשנת 1946 העפיל ארצה עם כל הקבוצה באניה "וג'בוד". עבד במשק יגור וכעבור שנה הצטרף עם קבוצתו לקיבוץ קדמה. את אימוניו הצבאיים עשה במסגרת הקיבוץ ובראשית המאורעות גויס כנהג משורין בליווי שיירות בנגב. השתתף בפריצת הדרך לגת ולניצנים. נלחם בבית-דראס ובשאר מקומות בדרום שבהם התלקחה המערכה. ביום 25.4.1948, בנסעו במשורין בדרך מסמיה, נעצר וירד מהמכונית כדי למסור הודעה למפקד השיירה. באותה שעה נורתה בו יריה ונפצע פצעים אנושים. בדרך לבית-החולים מת מפצעיו. יש אומרים כי היריה באה ממכונית אנגלית שעברה אז בכביש. למחרת היום הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות בקדמה.