תפריט נגישות
"גלעד-לזכרם"
אתר להנצחת זכרם ולהנחלת מורשתם של בנים, תושבים ובוגרי בתי הספר מהמועצה האזורית אשכול, אשר נפלו בעת שרותם בצה"ל, במחתרות, בשרותי הביטחון ובפעולות איבה.

נזכור אותם לעד

חיפוש נופלים
בניית אתרים: לוגו חברת תבונה